Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Σχετικά με την ονομαστικοποίηση των Blogs...

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης σχετικά με τoν ορισμό νομοπροπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ονομαστικοποίηση των Blogs!
Ομως η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. ασχολήθηκε με το θέμα των Blogs, όπως αυτό ερμηνεύεται και κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο έχει κυρώσει και η Ελλάδα με τον Ν.2462/1997 (ΦΕΚ... Α΄ 25/26.2.97).

Έτσι στις 21/7/2011 ο ΟΗΕ εξέδωσε το με αριθμό 34 γενικό σχόλιο αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου 19 ερμηνεύοντας την ελευθερία της έκφρασης μέσα από τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων, ιστολογίων ή άλλων διαδικτυακών, ηλεκτρονικών ή παρόμοιων συστημάτων διάδοσης πληροφοριών…
Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ερμηνεία από το αρμόδιο όργανο του Ο.Η.Ε, το Κράτος ΔΕΝ επιτρέπεται να δημιουργήσει ένα Μητρώο στο οποίο να καταγράφονται οι bloggers, διότι έτσι παραβιάζεται το Άρθρο 19 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.


Το πλήρες κείμενο του ΟΗΕ «General Comment No.34: Article 19: Freedoms of opinion and expression» μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.article19.org


Δημήτρης Αλεξίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου