Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Φορολογική Επιδρομή κατά των φτωχών Ελλήνων

Προστασία των πλούσιων & "σκαφάτων"
Η κυβέρνηση έλεγε ότι υπάρχει λίστα, μετά όχι, διέψευσαν τον Κουσελά και ξαφνικά, ναι, 1.739 ονόματα μεγαλο-οφειλετών προς το Δημόσιο
Μιλάμε για άτομα που οφείλουν άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και μερικούς άλλους «πονηρούς», 751 άτομα, με μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό. Τι εννοούν «μεγάλες»; Ποσά, λένε, άνω των 100.000 ευρώ και θα έρθει και κατάλογος με άτομα που χρωστούν... άνω των 150.000 ευρώ. Ή πως λέμε μεγιστάνες... Κοτσάνες!


Υπάρχει όμως κάποιος που χρωστά 636 εκατομμύρια ευρώ κι ένας με καταθέσεις περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ. Ονόματα μην περιμένετε να βγούνε! Οι αστοί βουλευτές φοβούνται τη σκιά τους... Τώρα, εδώ κάπου αρχίζει και η κοροϊδία: οι σχετικοί κατάλογοι των «αναξιοπαθούντων» (που σε κάποιες περιπτώσεις δηλώνουν ακόμα και μηδενικό εισόδημα), βρίσκονται σε χρηματοκιβώτιο της Βουλής! Δεν δίνουν μάλιστα αντίγραφο στους βουλευτές, για να μην διαρρεύσουν τα ονόματα των εξόφθαλμα προστατευόμενων από το σύστημα και τους αφήνουν μόνο να τα διαβάζουν... παρουσία υπαλλήλου της Βουλής! Επικαλούνται την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα...

Υπέρ «σκαφάτων» η κυβέρνηση!

Πάμε παρακάτω, για να αντιληφθείτε την κοροϊδία: στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, από τον πάλαι ποτέ επικριτή και νυν οπαδό του μνημονίου, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, δημοσιεύθηκε απόφαση, η οποία, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄)», προβλέπει τα κάτωθι:

«Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/ 1999 (Α΄ 211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία λόγω της χρησιμοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον: α) υποβάλει ο ενδιαφερόμενος έως τις 30.9.2011 αίτηση για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και β) καταβάλλει εφάπαξ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.»

Προσέξτε εδώ τώρα: Αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 περίπτωση α) του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) παρατείνεται έως τις 14/11/2011...» Την ίδια ώρα, επιβάλλονται θατσερικής έμπνευσης κεφαλικοί φόροι και άλλα χαράτσια στους Έλληνες πολίτες, από μια κυβέρνηση που κατά τα άλλα προστατεύει από κάθε είδους φορολόγηση καπιταλιστές και μεγαλοκαρχαρίες παντός είδους! 

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου