Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

1453


ντιγράφω τήν νακοίνωση πού ξεδόθη πό τήν Τουρκική νωση Ξάνθης (τοµέας Νεολαίας):

Στίς 18 Φεβρουαρίου ργανώνουµε κδροµή στήν δριανούπολη γιά νά παρακολουθήσουµε τήν ταινία «λωση 1453». Τό συνολικό κόστος εναι 20 ερώ καί περιλαµβάνει τό εσιτήριο το λεωφορείου καί το κινηµατογράφου. ναχώρηση στίς 18 Φεβρουαρίου, µέρα Σάββατο, ρα 7.30 πό τή στάση το λεωφορείου γιά τόν «γιακά». Ο γγραφές θά γίνονται µέχρι τίς 14.53 τς 16ης Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στή Γραµµατεία τς Τουρκικς νωσης Ξάνθης (τηλ. 25410 23614 – 6938306308).


τσι λοιπόν σινεφίλ Τ.Ε.Ξ. καί φέρελπις νεολαία της! Τέτοιες πνευµατικές καί καλλιτεχνικές νησυχίες χει καί τέτοια νδιαφέροντα, χάριν τν ποίων κάνει χαλαρά καί 500 χιλιόµετρα µερήσια κδροµή… χι πώς µφιβάλλαµε ποτέ, λλά τό τονίζουµε γιά ποιον φελή νοµίζει κόµη πώς πρόκειται γιά µιάν θώα συλλογικότητα τς µειονοτικς κοινωνίας. Δικαίωµά τους φυσικά νά προτιµον τήν στορική φήγηση πού δικαιώνει τούς ρπαγες καί τούς βασιβουζούκους (πρωταγωνιστική µορφή Ολουµπατλί Χασάν, µυθικός ρωας πού πρτος νέβηκε στά τείχη τς Πόλης καί – κατά τήν τούρκικη ταινία καί τό πάγιο στερεότυπο τν βαρβάρων – µς πήδηξε καί τή γκόµενα). Εναι µως καί δική µας ποχρέωση νά βλέπουµε τήν καθηµερινά πτή πραγµατικότητα πού στοιχειώνει τό µέλλον τς περιοχς, ντί νά βαυκαλιζόµαστε µέ δεολογήµατα καί ραιοποιήσεις πού µς µεταφέρουν σέ λλους κόσµους.

Ἡ συνύπαρξη σ’ ἕναν τόπο, πόσο µᾶλλον σέ µιά κοινωνία, προϋποθέτει πέραν τῶν ἄλλων κι ἕνα ἐλάχιστο κοινό φαντασιακό. Ποῦ µπορεῖ κανείς νά βασιστεῖ ὅταν ὁ µισός πληθυσµός ἔχει γιά πατρογονικό καύχηµά του τήν θλιβερότερη ἐθνική τραγωδία τοῦ ἄλλου µισοῦ; 

Τί εἴδους σύγκριση µπορεῖ νά γίνει µέ τήν γαλλογερµανική προσέγγιση πού κάθε τόσο µνηµονεύει ἐκστασιασµένη ἡ πανεπιστηµιακή κοπριά τοῦ ἐθνοµηδενισµοῦ; 

Μποροῦµε νά φανταστοῦµε ἐκδροµές ἀπό τό Στρασβοῦργο π.χ. στή Γερµανία γιά νά παρακολουθήσουν γερµανικές ταινίες µέ θέµα τήν κατάληψη τοῦ Παρισιοῦ τό 1940;!!!

Δεῖτε στό Διαδίκτυο τό τρέιλερ τῆς ὑπερπαραγωγῆς (κόστισε 17 ἑκ. δολάρια!)καί φανταστεῖτε µέ τί πνεῦµα φιλίας καί συνύπαρξης θά ἐπιστρέψει ἡ µειονοτική νεολαία πού θά ἐκδράµει στήν Ἀδριανούπολη…


Πηγή: antifonitis.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου