Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΤΟ ΞΕΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΡΧΙΣΕ
τοῦ Δημητρίου Α. Ζαφείρη
Μέλους τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ  Ἐθνικοῦ Μετώπου

Ἡ τραγικότητα τῆς ἀπαξίωσης τῆς Ἐθνικῆς ταυτότητας, πού συντελεῖται ἐδῶ καί χρόνια συστηματικά μέσω τῆς Παιδείας καί μέσω ἀπαξιωτικῶν γιά κάθε πράξη Ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας, ἡρωϊσμοῦ, ἀνδρείας καί αὐτοθυσίας, δηλώσεων, διαφόρων σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία εὐρισκομένων ἑρπόντων γεωσκωλήκων, καθίσταται ἐμφανέστατη καί οὐδόλως συγκεκαλυμένη, πλέον!

Ἡ ἀρχή τοῦ μαρασμοῦ ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, μέσω τῆς ἀποεθνοποιημένης ἐκπαίδευσης πού ἐλάμβαναν, οἱ σημερινοί διδάσκοντες. Ὅμως μία σχετική ἰσορροπία διετηρεῖτο ἀκόμη, λόγω τῆς ἰσχυροποιημένης -μέχρι τότε- συλλογικῆς Ἐθνικῆς μνήμης καί τῆς ὕπαρξης ἐπιζόντων, οἱ ὁποῖοι ὡς ζωντανά μνημεῖα Ἐθνικῆς ἀφήγησης, μέ τήν λάμψη καί τήν μαρτυρία τους, καθιστοῦσαν ἄσφαιρα, τά πυρά κάθε νεοταξίτικης ἀπόπειρας ἀποεθνικοποίησης τῆς σχολικῆς καί κοινωνικῆς διδαχῆς περί Ἐθνικῆς ταυτότητας καί ὑπερηφάνειας!
Ἡ συστηματοποίηση ὅμως τῆς ἀντι-εθνικῆς ἐπίθεσης, μέ ἀρωγό πλέον τούς νεογενιτσαρικοῦ λόγου καθηγητάδες, μᾶς δηλώθηκε εὐθαρσῶς ὅτι θά κορυφωθεῖ, ἀπό τήν ὥρα πού τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδεῖας καί Θρησκευμάτων, μετονομάστηκε, ἤ μᾶλλον μετουσιώθηκε σέ ἕνα ξερό Ὑπουργεῖο Παιδεῖας καί ἐπιχείρησε ἐπανειλλήμένως νά δοκιμάσει τά Ἐθνικά ἀντανακλαστικά μέσω τῆς συγγραφῆς ἀνθελληνικῶν καί παραπληροφοριτικῶν καί ἀντιεπιστημονικῶν πονημάτων καί σχολικῶν ἐγχειριδίων, τά ὁποῖα ἀποσύροντο κακῆν κακῶς καί ἐπανέρχονταν σέ πιό ὕπουλη μορφή: αὐτήν τῆς ἀληθοφάνειας καί τῆς ὑποκριτικῆς ἀμεροληψίας τῶν ἴσων ἀποστάσεων, ὅπου στό μυαλό τῶν μαθητῶν, θύτης καί θύμα ἐξισώνονταν, πράξεις ἀπελευεθρωτικοῦ ἀγῶνα χαρακτηρίζονταν τρομοκρατικές καί ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας καί ἡ Ἐθνική ἀναφορά, τηροῦσε τίς δῆθεν ἴσες ἀποστάσεις ἑνός οὐδέτερου μελετητῆ καί ὄχι τοῦ γόνου ἑνός Ἔθνους μέ ὑπερηφάνεια, ὑποδείγματα ἡρωϊσμοῦ, πολιτισμοῦ καί ἀρετῆς!


Η ομάδα του Λάζαρου Αποστολίδη

Στά πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς Ἐθνικῆς ἀπαξίωσης, διδάσκεται καί ἕνα βιβλίο τοῦ ὁποῖου τμῆμα παρατίθεται, παρουσιάζοντας οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τούς πατριῶτες Μακεδονομάχους ἥρωές μας, πού θυσίασαν θέσεις, ἀξιώματα καί εὐζωΐα, ἀλλά καί τήν ἴδια τήν ζωή τους, γιά νά ὑπερασπιστοῦν τίς ζωές τῶν Ἑλλήνων τῆς σκλαβωμένης Μακεδονίας μας, ἀπό τά νύχια τῶν δολοφονικῶν συμμοριῶν τοῦ Βουλγαρικοῦ Μακεδονικοῦ Κομιτάτου, ὡς ἴσους μέ τούς σφαγεῖς τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι τούς «ἥρωες» ἀπό τήν πλευρά τῶν ΒουλγάρωνΜέ αὐτούς, οἱ οποῖοι διέπρατταν εἰδεχθῆ ἐγκλήματα καί σφαγές ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, μέ τήν ἀνοχή, ἄν ὄχι τήν ἀρωγή τῶν Ὀθωμανῶν κυριάρχων... Οἱ σφαγές τῶν Σερρῶν καί τοῦ Δοξάτου ἀπό τούς Βουλγάρους, δέν ἀναφέρονται, (ἄν καί ἐπανελήφθησαν μέ τό ἴδιο μένος κατά τήν διάρκεια τῆς ΕΑΜοΒουλγαρικῆς Κατοχῆς στόν Β΄ Π.Π.), ἀλλά ἀντίθετα ἀναφέρεται, ὅτι τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων μέ ἡγέτη τόν άρχισφαγέα τῶν Ἑλλήνων Κεμάλ, ὑποσχέθηκε ἴσα δικαιώματα σέ ὅλες τίς ἐθνότητες τῆς περιοχῆς καί ὅτι στούς Βαλκανικούς πολέμους ἤμασταν σύμμαχοι μέ τίς Βουλγαρικές ὀρδές! Ὁποῖα διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορικῆς ἀλήθειας!

Ἕλληνες! Οἱ σφαγεῖς μας τότε, ἀδημονοῦν νά γίνουν οἱ νέοι σφαγεῖςτοῦ σήμερα! 

Ἡ μνήμη ὅταν φθίνει, πρἐπει να συντηρεῖται καί να διατηρεῖται ζωντανή, γιά νά μᾶς ἐπιτρέψει νά προλάβουμε παρόμοιες καταστάσεις στό μέλλον! Ἀντισταθεῖτε! Καταγγείλετε παρόμοια περιστατικά πού πέφτουν στήν ἀντιληψή σας, συμμετέχετε σέ συλλογικές δράσεις καί ἀντιδράσεις καί προπαντός... φτιάξτε ἀπό ἕνα νέο κρυφό σχολειό μέσα σέ κάθε σπίτι. Βρεῖτε τά παλιά σας σχολικά βιβλία, ἀνατρέξτε σέ πηγές, παρακολουθῆστε ὁμιλίες συλλόγων Ἐθνικῆς μνήμης. Διασῶστε τήν κληρονομιά μας!

Τό Ἐθνικό Μέτωπο, ὡς ἁγνός φορέας Ἐθνικισμοῦ, ὡς κιβωτός Πατριωτισμοῦ καί Ἐθνικῆς ἀφήγησης, εἶναι ἕτοιμο νά συνδράμει καί νά ἀγωνιστεῖ γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἐθνικῆς Παιδεῖας καί ὑπερηφάνειας, θέτοντας ὑπό τήν αἰγίδα του κάθε συλλογική δράση πού κινεῖται προς αὐτήν τήν κατεύθυνση! 
Ἡ βάση τοῦ Ἐθνικοῦ ἀγῶνα εἶναι ἡ γνώση τῆς ἱστορίας μας... μιᾶς ἱστορίας ἀγώνων, θυσιῶν καί ἡρωϊσμῶν, ἄξιων μιμήσεως γιά πραγμάτωση νέων ἐποποιϊῶν!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου