Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Νέος στόχος τα αμυντικά συστήματα


Η σταδιακή διάλυση των πάντων προχωρά. Επόμενος στόχος είναι τα αμυντικά συστήματα. Η άμυνα της πατρίδας ήδη προβληματική μετά την επέλαση των πολιτικών της υποταγής, θα δεχτεί ένα νέο πλήγμα. Αντί να υπάρξει ένας σοβαρός και σε βάθος σχεδιασμός προκειμένου να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη, τεχνογνωσίας, αυτάρκειας, απασχόλησης και εξοικονόμησης πόρων όλα αυτά τα χρόνια η αμυντική βιομηχανία χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων του πελατειακού συστήματος.

Διαθέτουμε τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβανομένων και ειδικών επιστημόνων που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό, αλλά ο ρόλος μας ως αποικία χρέους δεν επιτρέπει τέτοιες προοπτικές... Αυτή την προδιαγεγραμμένη πορεία δεν πρέπει να τη δεχτούμε.


Η Ελλάδα χρειάζεται αμυντική τεχνολογία και παραγωγή, κάθε υποχώρηση και εκποίηση στον ευαίσθητο αυτό χώρο είναι ένα ακόμα εθνικό έγκλημα που πρέπει να αποτρέψουμε.
1 σχόλιο: