Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Η τελική επίθεση στον αγροτικό κόσμο


Το 3ο μνημόνιο  φέρνει μια ολοκληρωτική καταστροφή στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Η επιβολή μέτρων που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου άλωσης της εθνικής οικονομίας και ελέγχου όλων των χώρων παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα:


α. Καταργείται η επιδότηση πετρελαίου με αποτέλεσμα την άνοδο του κόστους παραγωγής και άρα την μείωση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων.

β. Αυξάνεται κατά δεκατρείς μονάδες ο φόρος εισοδήματος και καθίσταται η αγροτική δραστηριότητα με όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει, νέος στόχος υπερφορολόγησης.

γ. Φορολογείται πλέον και η επιδότηση, που αποτέλεσε το Δούρειο Ίππο για την ελληνική οικονομία από την Ε.Ε

δ. Καταργείται ο Ο.Γ.Α και συγχωνεύεται με τον Ο.Α.Ε.Ε με συνέπεια την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από 300 ευρώ το εξάμηνο σε 300 ευρώ το μήνα κατ' ελάχιστο.

ε. Δεν διασφαλίζεται καμία χρηματοδότηση προς την αγροτική οικονομία, την ίδια ώρα που όλες οι γαίες είναι υποθηκευμένες σε ξένα συμφέροντα.

Η τελική επίθεση έχει ξεκινήσει. Η αθρόα εισαγωγή ξένων προϊόντων, θα συνεχιστεί και η εξάρτηση θα μεγαλώσει. Η προσπάθεια της εγχώριας κάστας των πολιτικών σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση ξένων ομίλων, οδηγεί τον αγροτικό κόσμο στον όλεθρο. Σημειώνουμε ότι όλα αυτά συντελούνται ενώ η χώρα βρίσκεται στο έλεος των συμβάσεων ελευθέρων συναλλαγών που έχουν ήδη πλήξει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα.

Η επιλογή της πλήρους αποδόμησης των αγροτών, έχει τεράστιες επιπτώσεις στην εθνική ζωή και πρέπει να το αντιληφθούμε έτσι, καθώς αυτός ο πληθυσμός υπηρετεί τη γη, το περιβάλλον, τις παραδόσεις και τα ελληνικά ιδεώδη κατά υποδειγματικό τρόπο. 
Η Ελλάδα δέχεται μια ακόμη επίθεση. 
Το 3ο μνημόνιο έχει χαρακτηριστικά πλήρους καταστροφής και υποταγής.

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Εθνικού Μετώπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου