Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Τα γεγονότα στα Σκόπια


Οι συγκρούσεις στα Σκόπια, είναι προοίμιο εξελίξεων στην περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για μια νέα οδυνηρή ανάφλεξη. Η είσοδος των ανταρτών από την Αλβανία και η εκρηκτική κατάσταση στα Σκόπια είναι μόνον ένα κομμάτι από τη  γενικότερη αναστάτωση, την οποία άλλωστε είναι πρόθυμοι να τροφοδοτήσουν πολλοί παράγοντες και για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

Η κυβέρνηση ανέτοιμη συνολικά μπροστά στην εσωτερική κρίση δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν έχει έτοιμο σχέδιο για την αντιμετώπιση ενδεχομένων αναφλέξεων και ανακατανομών στην Βαλκανική. Επίσης, δεν έχει όπως δείχνει καμία σειρά ενεργειών για τις υποθέσεις που απασχολούν τόσο την υπόθεση της ονομασίας για την Μακεδονία μας όσο και για την πλήρη εγκατάλειψη του Βορειοηπειρωτικού πληθυσμού.

Το Εθνικό Μέτωπο τονίζει την ανάγκη αφύπνισης και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση ή και περισσότερο λόγω αυτής. Η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές κατά το παρελθόν ότι ένα σφάλμα στα εξωτερικά ζητήματα πολύ δύσκολα διορθώνεται.


Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικών Θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου