Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οι Ένοπλες Δυνάμεις…με λογιστική νοοτροπία


Οι εξαγγελίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προξενούν για μια ακόμα φορά την απογοήτευση. Με κριτήρια αποκλειστικά οικονομικά ανακοινώθηκε ότι θα μειωθούν οι δαπάνες κατά εκατό εκατομμύρια ευρώ με μια σειρά από μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων.

Δεν θα είχαμε αντίρρηση να γίνει αναπροσαρμογή στην διάρθρωση των όπλων, 
τα κριτήρια όμως θα έπρεπε να είναι η ισχυροποίηση τους. 
Ο τρόπος που συντελέστηκαν οι μεταβολές φανερώνει την βίαια επέμβαση των ξένων σε μια υπόθεση που αφορά στην εθνική μας επιβίωση.

Σημειώνουμε την κακή επάνδρωση που προκύπτει από τις συνεχείς μειώσεις και τον μόνιμο πελατειακό χαρακτήρα που επικρατεί. Ακόμα, τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει από την παύση χρηματοδότησης σε όλα τα συστήματα και τα αναλώσιμα και ασφαλώς την απαράδεκτη στάση της κυβερνήσεως στα μισθολογικά ζητήματα των στελεχών.

Οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για τις οποίες είναι πρόθυμο το έθνος να κάνει κάθε θυσία, χρειάζονται λειτουργική αναπροσαρμογή με αυστηρά στρατιωτικά κριτήρια και σχεδιασμό σε βάθος χρόνου ώστε να ανταποκρίνονται στο μεγάλο ιστορικό προορισμό τους.

Η προχειρότητα και η δουλικότητα που επιδεικνύουν θα ακολουθούν τους κυβερνώντες πάντα στην διαδρομή τους.

Τομέας  Εθνικής Άμυνας Εθνικού Μετώπου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου