Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του Εθνικού Μετώπου για την διεύρυνση και την ανάπτυξη του κινήματος.


Το Πολιτικό Γραφείο του Εθνικού Μετώπου μετά από συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψιν του όλες τις εισηγήσεις, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις, καθώς και την κεντρική πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ε. Κώνστα αποφάσισε σε πλήρη σύνθεση και ομοφωνία την ενδυνάμωση του αγώνα αλλά και την προσπάθεια ενοποίησης των δυνάμεων του εθνικιστικού κινήματος.Παραθέτουμε το κείμενο της αποφάσεως:


Η κρίσιμη περίσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα επιβάλλει την εγρήγορση όλων των πατριωτικών δυνάμεων με σκοπό την διαμόρφωση ενός διευρυμένου αγωνιστικού μετώπου ικανού να αντιμετωπίσει την χρεοκοπία, την υποταγή, την ανθρωπιστική κρίση, την σαρωτική επίθεση κατά της παιδείας, της ιστορίας και της ταυτότητας. Ένα καθεστώς που ενεργεί με γνώμονα το εξουσιαστικό συμφέρον μιας ομάδας ανθρώπων, απολύτως ευθυγραμμισμένων, με τα συμφέροντα των δανειστών, που υπέκλεψε τη λαϊκή ψήφο προκειμένου να διαψεύσει τις ελπίδες του λαού απέναντι στο πανίσχυρο σύστημα, ένα καθεστώς που μόνο οι εθνικιστές μπορούν να γκρεμίσουν αφού η χώρα βιώνει συνθήκες πλήρους απαξιώσεως και καταλύσεως της εθνικής κυριαρχίας.

Ο αγώνας μας είναι απελευθερωτικός αφού στην πράξη όλα τα όργανα άσκησης διοίκησης υπακούν στις αποφάσεις ξένων κέντρων.

Ο αγώνας είναι μείζονος εθνικής σημασίας αφού η προωθούμενη αντικατάσταση πληθυσμού με την  παρουσία αλλογενών και την διαρκή επιδείνωση των δημογραφικών δεικτών, δεν επιτρέπει άλλη καθυστέρηση. Οι Έλληνες αποχωρούν και οι ξένοι εγκαθίστανται.

Ο αγώνας είναι κοινωνικός αφού έχουν πέσει όλα τα προσχήματα με την συντονισμένη επίθεση εναντίον των Ελληνικών οικογενειών μέσα από τα δυο εκατομμύρια δάνεια, όπου οι πλειστηριασμοί γίνονται ανεμπόδιστα με την προστασία της Ελληνικής πολιτείας, οι κατασχέσεις λογαριασμών σαρώνουν και οι αμοιβές των εργαζομένων έχουν καταντήσει φιλοδώρημα.

Ο αγώνας μας έχει ηθικό περιεχόμενο απέναντι στην επιχειρούμενη διαιώνιση του πελατειακού συστήματος εξουσίας από κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Ο αγώνας μας έχει βαθύ πνευματικό περιεχόμενο αφού αντιστέκεται στον εξατομισμένο άνθρωπο της κατανάλωσης και προβάλλει το πρότυπο του ολοκληρωμένου πολίτη που ζητά να αναλάβει τις τύχες της πατρίδας του με εθνική αυτογνωσία.

Στα πλαίσια αυτά έχουμε αποφασίσει την προσπάθεια συνένωσης όλων των δυνάμεων που έχουν ουσιαστική σύγκλιση ιδεών και πραγματική διάθεση δράσης.

- Εντάσσονται στα όργανα διοίκησης του κινήματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στελέχη που προέρχονται και εκφράζουν φορείς και συλλογικότητες.

- Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ευρύτερου διαλόγου και προσυνεδριακών διαδικασιών με στόχο την διατύπωση ρεαλιστικού προγραμματικού λόγου με άξονα πάντα την διακήρυξη και την πολιτική μας πρόταση σε ένα συνέδριο.

-Ανακοινώνουμε την νέα διοίκηση του Εθνικού Μετώπου Νεολαίας που περιλαμβάνει νέες δυνάμεις του εθνικιστικούς κινήματος


- Καλούμε χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς κάθε συναγωνιστή να συμβάλλει στην προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου